Chinese Dynastieën

De geschiedenis van China is doordrenkt met de opkomst en ondergang van talloze dynastieën. Hier is een beknopt overzicht van enkele van de belangrijkste dynastieën in de Chinese geschiedenis, in chronologische volgorde:

 1. Xia-dynastie (circa 2100-1600 v.Chr.): De vroegst bekende dynastie in de Chinese geschiedenis, hoewel er enige discussie bestaat over het historische bewijs.
 2. Shang-dynastie (circa 1600-1046 v.Chr.): Bekend om zijn orakelbotinscripties en bronzen vaartuigen. Het wordt beschouwd als een van de eerste gedocumenteerde dynastieën in China.
 3. Zhou-dynastie (1046-256 v.Chr.): Onderverdeeld in de Westelijke Zhou en Oostelijke Zhou. Deze periode was een tijd van grote filosofische bloei en markeerde de opkomst van het confucianisme en het taoïsme.
 4. Qin-dynastie (221-206 v.Chr.): Onder de Eerste Keizer Qin Shi Huangdi werd China verenigd en de Grote Muur gebouwd. Qin legde de basis voor het keizerlijke systeem.
 5. Han-dynastie (206 v.Chr. – 220 n.Chr.): De Han-dynastie wordt vaak beschouwd als een gouden tijdperk in de Chinese geschiedenis. Tijdens deze periode waren er belangrijke wetenschappelijke en culturele prestaties, zoals het uitvinden van papier, het aanleggen van de Zijderoute en het opschrijven van de Confucianistische canon.
 6. Jin-dynastie (265-420): Tijdens de periode van verdeeldheid in China werden er verschillende Jin-dynastieën opgericht. De Oostelijke Jin-dynastie markeerde een periode van culturele heropleving.
 7. Sui-dynastie (581-618): De Sui-dynastie herenigde China na eeuwen van verdeeldheid en legde de basis voor de daaropvolgende Tang-dynastie.
 8. Tang-dynastie (618-907): De Tang-dynastie was een tijd van politieke stabiliteit, culturele bloei en uitbreiding van de Chinese invloed in Azië.
 9. Vijf Dynastieën en Tien Koninkrijken (907-960): Een periode van verdeeldheid en politieke fragmentatie in China, waarin meerdere dynastieën en koninkrijken naast elkaar bestonden.
 10. Noordelijke Song-dynastie (960-1127): Een tijd van culturele en wetenschappelijke prestaties, evenals de eerste uitgave van papiergeld in de wereld.
 11. Jin-dynastie (1115-1234): Opgericht door de Jurchen en vooral geassocieerd met de overheersing van Noord-China en de invasie van de Zuidelijke Song-dynastie.
 12. Zuidelijke Song-dynastie (1127-1279): Na de val van de Noordelijke Song trokken de Zuidelijke Song-heersers zich terug naar Zuid-China en zetten ze hun bestuur voort, zij het op een kleiner grondgebied.
 13. Yuan-dynastie (1279-1368): De Yuan-dynastie werd opgericht door de Mongoolse heerser Kublai Khan en markeerde de Mongoolse overheersing van China.
 14. Ming-dynastie (1368-1644): De Ming-dynastie was een periode van politieke stabiliteit en culturele bloei, bekend om zijn blauw-wit porselein en de bouw van de Verboden Stad.
 15. Qing-dynastie (1644-1912): De laatste keizerlijke dynastie van China, gesticht door de Mantsjoes. Tijdens de Qing-dynastie werden de Grote Muur en de Verboden Stad verder uitgebreid.

Dit is een overzicht van de belangrijkste Chinese dynastieën in hun chronologische volgorde. Elke dynastie heeft zijn eigen unieke kenmerken en bijdragen aan de geschiedenis en cultuur van China.