Song-Dynastie

Song -dynastie 960-1279

Tijdens de Song-dynastie werden er veel porseleinfabrieken opgericht. Songporselein is herkenbaar vanwege de vorm, de monochrome kobaltblauwe of –rode decoraties en het fraaie glazuur, zoals het groengrijze Celadon bekend. In deze periode werd er in diverse kleuren geëxperimenteerd.