Ming-dynastie

Ming-dynastie 1368-1644

De Ming-dynastie behoort tot de grote Chinese dynastieën, die tijdens lange perioden van binnenlandse stabiliteit en welvaart grote culturele prestaties voortbrachten. De Ming ontwikkelde zich snel als xenofobisch en naar binnen gericht. IJzeren leeuwin (Ming-dynastie) Hierdoor miste het Chinese keizerrijk het zicht op ontwikkelingen buiten de onmiddellijke invloedssfeer en onderkende niet de gevaren die de expansie van de westerse wereld met zich meebracht, die toen ook in China merkbaar werd en later (tijdens de Qing-dynastie, 1644-1912) grote rampspoed over China zou brengen.

Tijdens de Ming-dynastie waren de volgende keizer aan de macht

1368-1398: Hongwu
1398-1402: Jianwen
1402-1424: Yongle
1424-1425: Hongxi
1425-1435: Xuande
1435-1449: Zhengtong
1449-1457: Jingtai
1457-1464: Zhengtong
1464-1487: Chenghua
1487-1505: Hongzhi
1505-1521: Zhengde
1521-1566: Jiajing
1566-1572: Longqing
1572-1620: Wanli
1620-1620: Taichang
1620-1627: Tianqi
1627-1644: Chongzhen

De Ming-periode bracht een nieuw hoofdstuk in de porseleinkunst met het ontwikkelen van nieuwe techniek  met de drie en  vijf kleurentechniek, was de uitvoer naar Europa op bestelling begonnen.

Het VOC opende in 1720 een kantoor in Kanton en handelde zelf in porseleinen voorwerpen door op bestelling aan  bedrijven en rijke adellijke families hun eigen gepersonaliseerd porselein te leveren. Het porselein werd dan ontworpen door Cornelis Pronk.

.Aan het eind van de Ming-dynastie naar de Qing-dynastie werd er tussen 1626 en 1661 overgangsporselein gemaakt die te herkennen is aan een dikkere scherf, helder wit glazuur en is van betere kwaliteit dan porselein uit andere dynastieën.

Doordat na een bloedige oorlog Ming-dynastie viel werd er in deze periode bijna geen Chinees porselein geëxporteerd en brak daarna de Qing-dynastie aan.