Chinese Vorsten

Hier is een uitgebreider overzicht van de belangrijkste Chinese keizers en koningen inclusief hun respectieve dynastieën en heerschappijperiodes:

Xia-dynastie (c. 2100-1600 v.Chr.):

 • Keizer Yu de Grote

Shang-dynastie (c. 1600-1046 v.Chr.):

 • Verschillende heersers, waaronder Wu Ding en Di Xin

Zhou-dynastie (1046-256 v.Chr.):

 • Westelijke Zhou-dynastie:
  • Koning Wen
  • Koning Wu
  • Koning Zhou
 • Oostelijke Zhou-dynastie:
 • Koning Ping
  • Periode van de Lente en de Herfst (770-476 v.Chr.)
  • Periode van de Strijdende Staten (476-221 v.Chr.)

Qin-dynastie (221-206 v.Chr.):

 • Qin Shi Huangdi, de Eerste Keizer

Han-dynastie (206 v.Chr. – 220 n.Chr.):

 • Han Gaozu
 • Han Wudi

Jin-dynastie (265-420):

 • Verschillende heersers in de Westelijke Jin- en Oostelijke Jin-dynastieën

Sui-dynastie (581-618):

 • Keizer Yang Jian (Sui Wendi)
 • Keizer Yang

Tang-dynastie (618-907):

 • Tang Taizong
 • Tang Xuanzong (Tang Minghuang)

Vijf Dynastieën en Tien Koninkrijken (907-960):

 • Verschillende keizers en koningen regeerden in deze periode

Noordelijke Song-dynastie (960-1127):

 • Song Taizu
 • Song Huizong

Jin-dynastie (1115-1234):

 • Verschillende Jin-keizers, waaronder Aguda en Wanyan Liang

Zuidelijke Song-dynastie (1127-1279):

 • Song Gaozong
 • Song Lizong

Yuan-dynastie (1279-1368):

 • Kublai Khan (Kublai Keizer)
 • Zhiyuan (Toghon Temür)

Ming-dynastie (1368-1644):

 • Hongwu
 • Yongle (bekend om de bouw van de Verboden Stad)
 • Wanli

Qing-dynastie (1644-1912):

 • Kangxi (Kangxi Keizer)
 • Qianlong (Qianlong Keizer)

Dit is een overzicht van enkele van de meest opmerkelijke keizers in de Chinese geschiedenis en hun respectievelijke dynastieën en heerschappijperiodes. Elk van deze heersers heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van China en heeft een blijvende invloed gehad op de Chinese cultuur en geschiedenis.