Keizer Qin Shi Huangd

Keizer Qin Shi Huangdi, wiens naam betekent “Eerste Keizer van de Qin-dynastie,” was een van de meest invloedrijke en controversiële figuren in de Chinese geschiedenis. Zijn verhaal is doordrenkt van ambitie en macht.

Geboren als Ying Zheng, besteeg hij de troon van Qin op 13-jarige leeftijd na de dood van zijn vader. Gedurende zijn heerschappij leidde hij een ongekende militaire campagne om rivaliserende staten te verslaan, en hij verenigde China onder één keizerrijk. Hij introduceerde ook tal van hervormingen om de centralisatie van de macht te versterken.

Qin Shi Huangdi is vooral bekend om zijn bijdragen aan de Chinese cultuur. Hij standaardiseerde gewichten, maten en schrift, wat bijdroeg aan eenheid en efficiëntie in het rijk. Hij begon de bouw van de Grote Muur en gaf opdracht tot de bouw van het indrukwekkende Terracottaleger ter bescherming van zijn mausoleum.

Hoewel hij als een visionair wordt beschouwd, was zijn heerschappij vaak meedogenloos en autoritair. Hij onderdrukte dissidenten en beval de verbranding van boeken en begrafenis van geleerden om zijn heerschappij te consolideren.

Na zijn dood bleef zijn nalatenschap controversieel, maar zijn inspanningen vormden de basis voor het keizerlijke China en hadden een blijvende invloed op de Chinese geschiedenis en cultuur.